Galicia Quantum Technologies Hub

Tag: quantum

Salto Cuántico & O ollo e a máquina

CESGA e CGAC colaboran para achegar arte e tecnoloxías cuánticas a través dun programa de actividades. A primeira destas actividades é un ciclo de cinema, “O ollo e a máquina”, un percorrido narrativo, histórico, estético e científico pola sociedade occidental no século XX a través do concepto de computación e

More info >
Qmio App

New Qmio App

A new application for mobile devices is available to discover Qmio quantum computer in Augmented Reality. The app can be used within the CESGA or anywhere, using AR technology. CESGA developed this application with the collaboration of Kendra S. L. This app allows exploring the interior of Qmio and understanding

More info >
Scroll to Top