Galicia Quantum Technologies Hub

Tag: arts and science

Salto Cuántico & O ollo e a máquina

CESGA e CGAC colaboran para achegar arte e tecnoloxías cuánticas a través dun programa de actividades. A primeira destas actividades é un ciclo de cinema, “O ollo e a máquina”, un percorrido narrativo, histórico, estético e científico pola sociedade occidental no século XX a través do concepto de computación e

More info >
Scroll to Top